Aktuellt

Fixartjänst är en avgiftsfri servicetjänst för dig som har fyllt 70 år och bor i Motala kommun.
Fixartjänst kan hjälpa dig med vissa sysslor i hemmet som du har svårt att klara själv. Eventuella materialkostnader
betalar du själv och material som behövs bör du ha hemma.
Fixartjänst kan hjälpa dig med att:
 • sätta upp och ta ner gardiner eller tavlor
 • byta glödlampor, lysrör eller proppar
 • sätta upp brandvarnare
 • flytta lättare möbler och mattor
 • flytta saker till och från vindsförråd och källare
 • plantera balkong- och blomlådor
 • plocka fram/ställa in trädgårdsmöbler
 • sätta fast lösa sladdar
 • ta bort mattor eller halksäkring av mattor
 • Säkerhetsbesiktning
För att ditt hem ska vara så tryggt som möjligt för dig kan Fixarna genomföra en säkerhetsbesiktning av
bland annat elkablar, anslutningar och utrymningsvägar.
Efter besiktningen får du ett protokoll. Om säkerhetsbrister uppmärksammas kan Fixarna se till att de blir åtgärdade eller hänvisa till lämplig utförare.

Fixartjänst kan inte hjälpa dig med att:
 • skruva ihop möbler från till exempel IKEA, Jysk etc.
 • utföra arbete som ingår i hemtjänstens
 • ansvarsområde
 • utföra arbete som behöver fackkunskap,
 • till exempel VVS eller elinstallationer
 • putsa fönster, städa, måla eller liknande arbete
Information och beställning
Fixaruppdrag utförs tidigast cirka 1 vecka från att du beställt med undantag av brådskande
uppdrag. Uppdragen får ta maximalt 1 timme per tillfälle. Vi förbehåller oss rätten att avgöra vad som anses vara brådskande.